Wtorek III tygodnia Adwentu

Adwentowe Lectio Divina

                                Wtorek  III tygodnia Adwentu

Lectio

Przeczytaj uważnie i rozważ tekst Mt 21,28-32. O czym on mówi? Co z niego rozumiesz?

 Meditatio

a/ Który z dwóch synów z tej ewangelicznej przypowieści jest Ci bliższy, z którym się bardziej identyfikujesz? Z tym pierwszym – hipokrytą, „gołosłowcem”, dobrym „w gębie”, giętkim w teorii, takim co to zawsze odpowiada zgodnie z życzeniem pytającego. „Tak, Panie”, pójdę do winnicy, ale gorzej u niego z praktyką, gorzej z wykonaniem, z dotrzymaniem słowa? Czy może bliżej Ci do tego drugiego syna, który jest bardzo emocjonalny, spontaniczny, mówi co myśli, czasem to co mówi jest  przykre dla uszu słuchającego. „Nie pójdę, bo mi się nie chce”, ale którego w końcu stać na spokojną refleksję, który potrafi wznieść się ponad własne chimery i zrobić coś (choć to dla niego jest trudne), nawet wbrew sobie?

b/ Przyjrzyj się puencie tej ewangelii. Jezus stawia grzeszników i celników przed ludźmi zewnętrznie pobożnymi, sprawiedliwymi, nawet przed przywódcami religijnymi. Te nierządnice i ci celnicy, to właśnie duchowi bliźniacy tego drugiego syna. Najpierw Chrystusowi powiedzieli „nie”, przez swój grzech, a potem – pod wpływem uroczego i przemieniającego spotkania ze Zbawicielem – zmienili zdanie i nastawienie. Zmienili swoje życie. Uwierzyli! Ewangelia jest pełna takich biografii (Mateusz, Zacheusz, jawnogrzesznica). Oni wchodzą do królestwa niebieskiego przed liderami narodu, którzy teoretycznie czekali na Mesjasza, wyglądali Jego przyjścia, znali proroctwa, a gdy przyszedł, powiedzieli Mu: „nie”!

c/ Jak jest z Twoimi religijnymi deklaracjami (przyrzeczeniami chrztu, bierzmowania, profesją zakonną, ślubami, nawet z prostą deklaracją o modlitwie za dziecko nienarodzone, albo z jeszcze prostszą – jaką są np. rozmaite postanowienia – choćby adwentowe). Jaka jest historia tych deklaracji? Czy wychodzą one poza słowo, czy maja realny wpływ na Twoje życie? Ja wielki jest to wpływ? Ile w tym co obiecujesz Panu Bogu jest wykonania, a ile tylko gadania? „Słowa się po ziemi ścielą i łajdaczą i znaczą dużo mniej niż znaczą”.

d/ Nie oceniaj pospiesznie innych: że cudzołożnik, jawnogrzesznik i taki tam… Że nic z niego nie będzie. Można spudłować! Nie daj się też nabrać na pozory. Także te religijne…

Oratio:

Módl się  słowami  pięknej modlitwy ks. Jana Ziei:

O święta Mocy Jezusowa,

Któraś leczyła chorych

A słabym sił dodawała,

Ogarnij i nas.

Nie moglibyśmy być wierni

W trwaniu przy Bogu i w Jego miłości

Uczyń nas wiernymi

W nieustannym dźwiganiu się z upadków

Bądź z nami do końca i umacniaj. Amen

Contemplatio

Rozważaj w sercu słowa św. Jana od Krzyża: „pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości”. Kontempluj wierną miłość Jezusa, który – jeśli mówi, to słowa dotrzymuje. Uwielbiaj tę miłość.  Wieczór twego życia zbliża się z każdym kolejnym wieczorem. Proś w tej kontemplacji, byś był gotowy na sąd z miłości nie tej deklarowanej, a tej wypełnionej.

 Actio

Przejrzyj obietnice uczynione Panu Bogu (jakiekolwiek religijne postanowienia, zobowiązania, deklaracje). Zrób rachunek sumienia z wierności danemu słowu.