Wtorek I tygodnia Adwentu

Adwentowe Lectio Divina

Wtorek  I tygodnia Adwentu

Lectio

Przeczytaj powoli i uważnie tekst Łk 10, 21-24. Staraj się wychwycić możliwie jak najwięcej szczegółów. Zadaj sobie pytanie: Co się tam zdarzyło, o czym ten tekst mówi?

Meditatio

a/ Jezus się modli! Medytuj postać modlącego się Jezusa. Modlitwa Jezusa to podstawowy motyw i podstawowy powód modlitwy chrześcijanina: skoro Jezus się modli, a życie chrześcijanina ma być naśladowaniem życia Jezusa, to znaczy, że bez modlitwy nie ma prawdziwego chrześcijaństwa; chyba, że miałoby ono sprowadzić się do moralności, albo jakiegoś fundamentalizmu. Nie ma też więzi z Chrystusem, która nie będzie rytuałem, lecz więzią osobistą. Jeśli Jezus się modli, czy może nie modlić się chrześcijanin? Zadam sobie dziś szczere pytanie o moją modlitwę: czy się modlę? Czy w ten sposób naśladuję modlącego się Pana? Jak się modlę? Co się dzieje z moją modlitwą w ostatnim czasie? Idzie w głąb? W płytkość? Wzmacnia się? Zanika? Nie ma jej, czy może jest wierniejsza?

b/ Przyglądaj się modlitwie Jezusa, patrz jak On się modli, co mówi, a czego nie! Modlitwa Jezusa to wielbienie Ojca w Duchu Świętym. Jezus uwielbia niezwykłe działanie Ojca, często niespodziewane i nietypowe. Bóg Ojciec odsłania część prawdy o Sobie, daje dostęp do Siebie ludziom prostym i pokornym. Prostota i pokora  to drogi, poprzez które człowiek zbliża się do Boga i – poprzez które – Bóg zbliża się do człowieka.

c/ posłuchaj, co Jezus mówi swoim uczniom: „szczęśliwe oczy, które widzą, to, co wy widzicie”. Czy jesteś szczęśliwy jako chrześcijanin, jako wierzący w Chrystusa? Czy jesteś szczęśliwy jako członek Kościoła, czy jesteś szczęśliwy, gdy słuchasz Słowa Bożego, gdy możesz przystępować do sakramentów, czy jesteś szczęśliwy, mogąc patrzeć na eucharystyczne Ciało Jezusa, podczas każdej mszy, albo adoracji? Czy doświadczasz, że to wszystko jest łaską, którą daje Ci Bóg?

Oratio

Módl się słowami dzisiejszej kolekty: „Panie Boże, przyjmij nasze błagania i udziel nam swojej pomocy w doświadczeniach życia. Niech przyjście Twojego Syna nas umocni i zachowa od grzechu”. Proś też o łaskę pokory i prostoty. W modlitwie i w życiu.

Contemplatio

W ciszy serca, w obecności Ducha Świętego, wypowiadaj Twoją własną modlitwę chwały. Słuchaj jak Duch Święty uwielbia w Tobie Jezusa. Uwielbiaj Boga za to, że dał Ci poznać Jezusa, że dał Ci łaskę wiary, że Jesteś w Kościele. Ułóż Twoją osobistą modlitwę: „Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi za to, że….”

 Actio

Spróbuj wyświadczyć dziś komuś jakąś drobną, a godziwą przyjemność. To namiastka szczęścia.