Poniedziałek II tygodnia Adwentu

Adwentowe Lectio Divina

Poniedziałek II tygodnia Adwentu

Lectio

Przeczytaj powoli i uważnie tekst Łk 5, 17-26. Staraj się wychwycić możliwie jak najwięcej szczegółów. Przyjrzyj się postaciom, posłuchaj słów, zadaj sobie pytanie: o czym ten tekst mówi, co jest w nim najistotniejsze?

Meditatio

a/ Piękna scena. Czterej niosą jednego. Sparaliżowanego. Nie zrażają się jakimikolwiek przeszkodami (tłum, dach). Za wszelką cenę chcą dostarczyć  tego człowieka przed oblicze Jezusa. Wierzą, że Jezus może mu pomóc. Patrz na tych ludzi, podziwiaj ich wiarę oraz ich miłość do tego człowieka.

b/ Pomyśl o sobie. Co umiesz zrobić, żeby innych (duchowo sparaliżowanych, obciążonych grzechem) zanieść do Jezusa. Żeby ich pokazać Panu? Modlitwa, ofiara duchowa, post, rozmowa, życzliwość, to tylko niektóre z noszy, które masz do dyspozycji. Czy ich używasz? Jak? Jak często? Czy masz na tyle silną wiarę, by wierzyć, że to ma sens? Że Jezus może pomóc wyjść z każdego paraliżu?

c/ Pomyśl o sobie, może to ty jesteś ten sparaliżowany? Bezwładny, nieruszający się, kaleki? W grzechu? Czy pozwolisz się dostarczyć do Jezusa? Czy pozwolisz sobie pomóc?

Oratio

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg

Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych

Którzy się go boją

I chwała zamieszka w naszej ziemi.

Panie Jezu, modlę się słowami dzisiejszego psalmu. Słucham Twojego Słowa, tego, co mówisz do mnie dzisiaj, w kolejnym dniu Adwentu. Wierzę, że Ty możesz ogłosić pokój w sercu człowieka, sparaliżowanym przez grzech. Proszę Cię dzisiaj za mną samym i proszę za moimi braćmi i siostrami, za moimi sparaliżowanymi bliźnimi. Chcę ich przedstawić Ci po imieniu. Wiem, że Ty ich znasz, ale – mówiąc ich imiona – samemu chcę o nich pamiętać. Proszę Cię więc za: ………

Niech doświadczą, że bliskie jest już zbawienie, niech doświadczą, że pokój zamieszka w ich ziemi, w tej ziemi, którą jest ich życie. Niech wszyscy tego doświadczymy.

Proszę Cię, Panie Jezu – Miłosierny Lekarzu sparaliżowanych! Amen.

Contemplatio

Sparaliżowany z ewangelii, wziął swoje łoże i wielbił Boga. Dołącz do niego. Uwielbiaj Boga za każdą spowiedź, poprzez którą odpuścił Ci grzechy, za każdego brata i siostrę, którzy odzyskali wiarę, za Kościół, który jest – jak Ci czterej – po to, by pomóc innym dojść do zbawienia. Kontempluj Boże miłosierdzie.

Actio

Ofiaruj dzisiejszy dzień za chorych fizycznie. Jeśli znasz kogoś (zwłaszcza sparaliżowanego) czynnie okaż mu dzisiaj swoją miłość (jakkolwiek), o ile możesz – ofiaruj też za tę osobę komunię świętą, lub pomódl się w inny sposób. Jeśli nie znasz kogoś takiego osobiście – swoje duchowe ofiary złóż w intencji wszystkich chorych!