Wakacyjne rekolekcje z bp Adrianem Galbasem SAC

Rozpoczynamy rekolekcje wakacyjne z biskupem Adrianem Galbasem SAC. To nie tylko czas fizycznego...

Czytaj więcej

Co Pan Bóg chce mi przez tę sytuację powiedzieć…

Katarzyna Kolska: Na początku pandemii, która dotknęła świat i Polskę, dwaj świeccy...

Czytaj więcej

Ciągle czyścić to ucho wewnętrzne

Dzień święceń kapłańskich to jedna z najważniejszych chwil w życiu kapłana, zawsze...

Czytaj więcej

A dla mnie Chrystus.

Niestety jesteśmy często bylejacy… Parafialne Rekolekcje Wielkopostne u św. Wawrzyńca u Pallotynów w Poznaniu. Część 4

Czytaj więcej

Duchowe zepsucie.

Im dłużej żyje na tej ziemi, więcej jest we mnie Chrystusa… Parafialne Rekolekcje Wielkopostne u św. Wawrzyńca u Pallotynów w Poznaniu. Część 3

Czytaj więcej

Nasze Chrześcijańskie DNA.

Obyśmy zapragnęli życia jakiegoś… Parafialne Rekolekcje Wielkopostne u św. Wawrzyńca u Pallotynów w Poznaniu. Część 2

Czytaj więcej

Każdy jeden jest tak samo ważny.

Chcąc żyć Ewangelią, trzeba podjąć ryzyko zmiany swojego życia… Parafialne Rekolekcje Wielkopostne u św. Wawrzyńca u Pallotynów w Poznaniu. Część 1

Czytaj więcej

Kryzys wiary zawsze doprowadzi nas do wiary.

To są Himalaje wiary... Kryzys wiary. Konferencja wygłoszona w Pallotyńskim Duszpasterstwie Akademickim w Poznaniu dnia 4. 04. 19 r.

Czytaj więcej

Nauczanie

Opis herbu bp. Adriana Galbasa SAC

biskupa pomocniczego nominata diecezji ełckiej Mottem biskupa pomocniczego diecezji ełckiej są słowa Pax Christi (Pokój Chrystusa). Wyrażają one pragnienie, by biskupia posługa była przekazywaniem pokoju, którego świat dać nie może (por. J 14,27), a którym jest sam Chrystus Pan....

Czytaj więcej

Jak bardzo Bogu zależy na bliskości z nami.

Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić i życzę wszystkim, żebyśmy właśnie takiego Go doświadczyli, bo zabawić może każdy, ale zbawić może tylko ten, kto jest Zbawicielem. ROZMOWA Z BP NOMINATEM ADRIANEM GALBASEM SAC ks. Łukasz Gołaś SAC: 8 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II...

Czytaj więcej

Nie człapmy za Chrystusem

To jest ten ‚Boski Respirator’. Jeżeli widzisz, że słabnie w tobie wiara, tym bardziej otwieraj się na Jego działanie. Prośmy w ten wieczór Wincentego Pallottiego i naszych błogosławionych, żeby się za nami mocno modlili, byśmy szli za Chrystusem a nie człapali za Nim Podczas Mszy...

Czytaj więcej

Wstać z kanapy i co dalej?

Wytrwać wtedy, gdy jest ciemno... Konferencja wygłoszona w czasie Pallotyńskiego Czuwania Maturzystów na Jasnej górze (2017)

Czytaj więcej
bp Adrian Galbas SAC

To jest szaleństwo miłości Pana Boga – jak bardzo Mu zależy, żeby spotkać się człowiekiem, być blisko niego, że dokonuje takiego czynu.