Najważniejsza w życiu Pallottiego była miłość

To jest ta bezgraniczna miłość. Bóg to jest miłość nieskończona. To znaczy, że nie ma takiej możliwości, żeby Bóg ciebie nie kochał. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg ciebie nie chciał… 

Dziś usłyszeliśmy w liturgii Słowa, że najważniejsza jest miłość. My to czytamy w Uroczystość Świętego Wincentego Pallottiego – bo to był właśnie ON.
Można by długo było wymieniać co to Pallotti nie zrobił. Spowiednik – od najprostszych ludzi po kardynałów i papieży. Założyciel: jednego, drugiego i trzeciego przytułku. Kapelan: więzienia, sióstr. Kaznodzieja, Założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego – wiele tego… tylko że to jest działalność. To są wszystko ewenty.
Ale najważniejsza w życiu Pallottiego była miłość. Gdyby nie ona, to te wszystkie dzieła by nie przetrwały. To dzisiaj Pallottiego byśmy nie czcili.

W modlitwie po komunii będziemy mówić: że – On który Ciebie czcił niestrudzoną pobożnością i służył Twemu ludowi z miłością bez granic. To jest ta bezgraniczna miłość. Bóg to jest miłość nieskończona. To znaczy, że nie ma takiej możliwości, żeby Bóg ciebie nie kochał. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg ciebie nie chciał…