Mam nadzieję, że synod stanie się stałym elementem

– Mam nadzieję, że stanie się to, o co prosi Ojciec Święty, mianowicie, że synod nie zostanie potraktowany tylko jako pewna praca do wykonania, ale że stanie się on stałym elementem działania Kościoła w Polsce – powiedział abp Adrian Galbas, który na 391. zebraniu plenarnym KEP w Warszawie podsumowywał dotychczasowy etap prac synodalnych. Abp Galbas jest koordynatorem prac synodalnych w Polsce i przewodniczącym Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich.

Synodalność – zdaniem przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich – winna wyrażać się na znacznie większej niż dotąd otwartości na wzajemne słuchanie się z szacunkiem wszystkich członków Kościoła, „z przekonaniem, że Duch Święty działa w każdym z nas”. A ponadto na stopniowym, ale konsekwentnym dochodzeniu do takich rozwiązań, które sprawią, „że Kościół będzie bardziej dynamiczny i stanie się wspólnotą jeszcze bardziej pomagającą ludziom w wierze. I na tym polega jakże istotny w pracach synodalnych, proces rozeznawania”.

Dalej abp Galbas przyznał, że jednym z najważniejszych wymiarów synodalności w Kościele jest to, aby w procesie rozeznawania, jaki jest Kościołowi niezbędny, uczestniczyła także jak największa część ludzi świeckich, włącznie z tymi, których związek z Kościołem jest już mniejszy.

Podsumowując dotychczasowy etap pracy synodu abp Galbas zauważył, że jesteśmy już po pierwszym etapie prac synodalnych, która polegała na tym, że zostały przeprowadzone konsultacje w formie spotkań synodalnych zarówno w parafiach, zakonach czy ruchach katolickich oraz za pośrednictwem platform cyfrowych.

– Teraz przed nami drugi ważny etap, czyli tworzenie syntez – poinformował abp Galbas, dodając, że „otrzymaliśmy już pewne sugestie ze strony sekretariatu generalnego Synodu w Rzymie, które będziemy aplikować”. Biskup wyjaśnił, że każda synteza – zarówno ta tworzona na poziomie parafii, diecezji jak i synteza ogólnopolska – mają mieć zaledwie po 10 stron. Sekretariat synodu sugeruje ponadto, by pierwsze dwie strony były poświęcone opisowi ducha tych spotkań jakie się odbyły, następne – wyciągnięciem dominujących intuicji oraz głosów mniejszościowych, a więc takich, które pojawiły się rzadko.

– Pierwotnie planowaliśmy, żeby zakończyć tworzenie tych syntez na poziomie diecezjalnym do 15 maja, ale odebrałem sygnały, by ten okres wydłużyć, więc można to zrobić do 30 czerwca – poinformował abp Galbas. Do 30 czerwca powinny zatem powstać syntezy na poziomie diecezjalnym oraz te przygotowywane przez zakony bądź ruchy i stowarzyszenia, które z kolei do 30 lipca powinny trafić na poziom ogólnopolski, gdzie do 15 sierpnia br. zostanie opracowana synteza krajowa. W jej przygotowaniu uczestniczyć będzie pallotyński Instytut Statystyki Kościoła w Polsce.

żrodło: https://www.ekai.pl/abp-galbas-mam-nadzieje-ze-synod-stanie-sie-stalym-elementem/