Czy wiesz, że jest godny?

26 maja 2020 – POZNAŃ: W obecności rodziny, przyjaciół, współbraci, kapłanów diecezjalnych i diakonów ks. Jan Jabłuszewski SAC z rąk J.E. bp. Adriana Galbasa SAC przyjął święcenia w stopniu prezbitera. „Dar służby Kościołowi to wielki przywilej, wymaga życia całkowicie przepełnionego świadectwem Boga, który żyje i działa. Świecenia zaś są źródłem radości, pokoju i uświęcenia dla kapłana i ludzi, do których pójdzie” – mówił na wstępie ks. proboszcz Adam.

W homilii przewodniczący Eucharystii bp Adrian zwrócił uwagę na ważne pytania liturgii świeceń – W dialogu z rektorem biskup pyta: Czy wiesz, że jest godny? O jaką godność tu chodzi? Mam nadzieję, że wiemy, że nie chodzi tu o jakąś lepszość. Ale jaką godność można dostać po chrzcie świętym, kiedy otrzymujemy godność Dzieci Bożych? To może chodzi o taką, że w momencie święceń kapłańskich otrzymujesz specjalną łaskę, aby do szpiku kości uobecniać Chrystusa na ziemi. Ksiądz ma radykalniej, intensywniej uobecniać Chrystusa.

Każdemu kapłanowi – mówił dalej bp Galbas – trzeba robić często rachunek sumienia zadając sobie pytania z liturgii święceń: „Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodem Ducha Świętego? Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa głosząc Ewangelię? Czy chcesz sprawować wszystkie sakramenty pobożnie i z wiarą? Nie w taki sposób, jak mówi ks. Twardowski, bym sobą zasłaniał Ciebie? Czy chcesz się nieustannie modlić? Czy chcesz być posłuszny? Czy chcesz prowadzić życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża, czyli zgodne z ofiarą za innych? Takie niech będzie twoje kapłaństwo.”