Czwartek II tygodnia Adwentu

Adwentowe Lectio Divina

                                Czwartek II tygodnia Adwentu

Lectio

Przeczytaj powoli i uważnie tekst Mt,11,11-15. Pomyśl o czym on mówi? Czy te słowa coś znaczą dla Ciebie? Co?

Meditatio

a/ To dwa wspaniałe komplementy. Jeden dotyczy osoby Jana Chrzciciela, o którym Jezus mówi, że jest największy spośród narodzonych z niewiast, a więc największy w porządku naturalnym. Jezus wyraża w ten sposób Swój podziw dla ludzkiej wielkości Jana, dla jego gorliwości, zaangażowania, dla Jego charakteru, ale i dla pokory Jana. Tak mówi przecież o kimś, kto sam o sobie powiedział, że nie jest godzien, aby Jezusowi rozwiązać rzemyk u sandałów. Jezus docenia Jana i publicznie go komplementuje! Ale jednocześnie jest i drugi komplement, potencjalnie dotyczący każdego z nas! Jezus bowiem większy podziw niż Janowi okazuje każdemu, kto otworzy się na Jego łaskę i stanie się dzieckiem królestwa Bożego. Najmniejszy w tym królestwie, „ostatni” – jest większy od Jana  – największego z ludzi. To pokazuje wielką różnicę, nieskończoną przepaść między naszymi możliwościami, a możliwościami Jezusa, między tym, co my sami możemy osiągnąć naszą pracowitością, wytrwałością, postępowaniem w cnotach, a tym, co może uczynić w nas Jezus – Swoją łaską.

b/ Pomyśl o tym, jak postrzegają Cię inni. Za co Cię podziwiają, jeśli podziwiają. Co o Tobie mówią  – wprost „w oczy”, a co – jak przypuszczasz, albo wiesz –„poza plecami”? Pomyśl także i o tym, czy stać Cię na to, by podziwiać innych, czy umiesz kogoś pochwalić, zauważyć jakieś dobre cechy jego charakteru, publicznie się kimś zachwycić? A może jest tylko krytyka, albo jeszcze gorzej: krytykanctwo?

c/ Czy jesteś już uczestnikiem królestwa Bożego? Królestwa które równocześnie już jest i które dopiero przyjdzie. „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”(Rz 14,17). Czy sprawiedliwość, radość i pokój to Twoje cechy?

Oratio

Módl się uważnie słowami modlitwy mszalnej z dzisiejszego dnia. Zgódź się wewnętrznie na to, o co w tej modlitwie prosisz: „Wszechmogący Boże, obudź nasze serca do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości duszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

Contemplatio

Uwielbiaj Boga, słowami dzisiejszego psalmu (Ps 145):

Będę Cię wielbił Boże mój i królu

I sławił Twoje imię przez wszystkie wieki

Pan jest dobry dla wszystkich

A Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył

Niech Cię wielbią Panie wszystkie Twe dzieła

I niech Cię błogosławią Twoi święci

Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę

I wspaniałość chwały Twojego królestwa

Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków

Przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie

Actio

Spróbuj dzisiaj powiedzieć coś dobrego (prawdziwego) o kimś, o kim zwykle dobrze nie mówisz, kogo nie lubisz, a nawet (oby nie) kogo poniżasz.  „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Do dzieła!