Czas skruchy 5_Nieumiarkowanie. Abp Adrian Galbas SAC i Karmelitanki Bose o 7 grzechach głównych.

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to specyficzny problem człowieka. Najczęściej nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu ma swoje podłoże w błędnej filozofii życia, opartej na wypaczonej hierarchii wartości. Brak panowania nas sobą staje się wtedy na tyle poważnym złem moralnym, że jest jednym z grzechów głównych i prowadzi do kryzysu również w innych dziedzinach życia. U podstaw błędnej filozofii życia, która prowadzi do braku umiaru, leży zwykle szukanie przyjemności za wszelką cenę oraz postawienie przyjemności w miejsce radości. Za nieumiarkowanym głodem ciała kryje się zwykle niedożywiony duch.