Czas skruchy 4_Zazdrość. Abp Adrian Galbas SAC i Karmelitanki Bose o 7 grzechach głównych.

Zazdrość bywa nazywana najgłupszym z grzechów,…bo oprócz samego grzechu nic innego nie daje. Ona potrafi ukłuć, bo ktoś okazał się mądrzejszy, bardziej uzdolniony, w czymkolwiek lepszy niż ja. Zaboli, że zasługi kogoś innego zostały zauważone, moje nie. To jeszcze nie byłoby problemem. Na pojawiające się w sercu uczucia wpływu nie mamy, więc w sensie moralnym nie są ani dobre ani złe. Ważne, co każdy z nas z takim negatywnym uczuciem zrobi…