Czas skruchy 1_Pycha. Abp Adrian Galbas i Karmelitanki Bose o 7 grzechach głównych. Karmel Ełk 2022

Kim jestem? Kim chce mieć mnie Bóg? Te krótkie rozważania wyrażone słowem i muzyką mogą stać się punktem odniesienia w spojrzeniu na siebie i swoje życie.

rozważania – Abp Adrian Galbas SAC
tekst i muzyka – s.Agnieszka Brzozowska OCD
piano – Jan Zeyland
realizacja nagrania – Grzegorz Kopala