23 grudnia

   Adwentowe Lectio Divina

                                               23 grudnia

Lectio

Przeczytaj uważnie i rozważ tekst Łk 1, 57-66. Staraj się uchwycić z niego jak najwięcej szczegółów! Meditatio

a/ Narodzenie Jana. Przez tyle dni Adwentu przyglądaliśmy się Janowi. Podziwialiśmy jego wielkość. Dzisiaj scena jego narodzenia. Krewni przychodzą. Są zdziwieni imieniem jakie ma otrzymać oraz tym, co mówił stary Zachariasz. Są wystraszeni. Są też ciekawi. ”Kimże będzie to dziecię?”, pytają. Także przy Twoich narodzinach ludzie tak pewnie pytali. Zastanawiali się kim będziesz, co z Ciebie wyrośnie? Jak potoczy się Twoje życie? Taka ciekawość jest naturalna i zrozumiała. Trzeba tylko uważać, by (zwłaszcza jeśli jesteś rodzicem) nie zmuszać kogoś, do realizowania za wszelką cenę własnych pragnień co do jego osoby. Każdy jest autorem swojego życia. Każdy za nie odpowiada. Bóg dał nam wolność i autonomię!

b/ Często też inni (krewni, sąsiedzi, szeroko rozumiana opinia publiczna) chcą żeby zawsze było tak jak dotychczas. ”Chcieli mu dać imię jego ojca Zachariasza”, a gdy Elżbieta zaprotestowała, mówiąc, że jej syn będzie się nazywał Jan – obecna przy tych uroczystościach „opinia publiczna” użyła koronnego argumentu: „nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to mię”. Dotychczas się coś takiego nie wydarzyło, więc i teraz nie powinno się zdarzyć. To nieznośne: „zawsze tak było”, albo: „nigdy tak nie było”! Ile te dwa zdania zabiły w ludziach energii, nadziei, chęci do działania, twórczości…. Ile zgasiły zapału. Także w Kościele.

 c/ Sąsiedzi i krewni nie znają całej prawdy. Nie wiedzą o zwiastowaniu, które miał Zachariasz i o tym, że to wtedy usłyszał nie tylko, że będzie ojcem, ale i jakie jego syn będzie nosił imię: ”nadasz mu imię Jan”. Czasami inni oceniają naszą sytuację życiową nie znając całej prawdy, nie wiedząc wszystkiego. Oczywiście nie trzeba wszystkim wszystkiego mówić. Każdy ma prawo do swojej tajemnicy, ale warto też to zrozumieć, że inni, wiedząc, co wiedzą, podsuwają nam pewne rozwiązania…. Nie trzeba ich zbyt pochopnie potępiać.

d/ Także i my sami bądźmy ostrożni w narzucaniu innym swojego punktu widzenia i swojego stanowiska. Także i my nie znamy wszystkich ludzkich tajemnic, także i my wszystkiego o drugich nie wiemy. Dajmy im prawo do tajemnicy i do prywatności. Czy to potrafię?

e/ Podziwiaj też determinację Zachariasza i Elżbiety, którzy nadają dziecku imię wybrane przez Boga, a nie to wybrane przez sąsiadów. Umieją się przeciwstawić innym, byle to, co „Boże” było na wierzchu.

Oratio:

Módl się dzisiaj słowami Nowenny do Dzieciątka Jezus – dzień ósmy:

Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej poznajemy naszą ludzką godność. Narodzony z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży złączony z naszym człowieczeństwem. W ten sposób przebóstwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby wyzwolić nas z mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić w dobrych obyczajach; wszczepić w nasze serca zarodki cnót, obdarzyć bogactwem swej łaski, uczynić nas przybranymi dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego w niebieskiej chwale. Amen.

Contemplatio

Uwielbiaj Boga wypowiadając Najświętsze Imię Jezus. Powtarzaj ustami i módl się w sercu: Jezus, Jezus, Jezus… 

Uzgadniaj rytm wypowiadanych słów, z rytmem własnego oddechu. Imię Jezus to Najświętsze Imię. W Nim jesteśmy zbawieni.

Actio

Zrób sobie dzisiaj bilans minionego adwentu. Osobisty rachunek zysków i strat