19 grudnia

   Adwentowe Lectio Divina                                                19 grudnia Lectio Przeczytaj uważnie i rozważ tekst Łk 1, 5-25. Wejdź w cały...