Bp Galbas: Adwentowe Lectio Divina

Pamiętam jeszcze z katechezy w szkole średniej pewną uwagę mojego katechety, że w Wielkim Poście, to dobrze sobie coś odjąć, np. poprzez post i inne praktyki pokutne, a w Adwencie dobrze sobie coś dodać, np. poprzez codzienne czytanie Pisma świętego. Choć było to dawno, myśl ta we mnie pozostała. Wydaje mi się bardzo praktyczna i cenna. Na tegoroczny, pandemiczny Adwent...