Słowo Bp. Adriana Galbasa SAC do kapłanów

Drodzy Bracia, jesteśmy, pewnie każdy z nas po raz pierwszy, w takiej sytuacji, że prosimy dziś naszych wiernych, aby nie przychodzili do kościoła na msze św. Dotychczas prosiliśmy ich o coś przeciwnego i mamy nadzieję, że niebawem poprosimy ich o to znowu. Dziś jednak powinni pozostać w domach. Zaapelujcie o to do nich. Możecie wysłać do nich jeszcze sms, zadzwonić, dotrzeć w...