Jak bardzo Bogu zależy na bliskości z nami.

Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić i życzę wszystkim, żebyśmy właśnie takiego Go doświadczyli, bo zabawić może każdy, ale zbawić może tylko ten, kto jest Zbawicielem. ROZMOWA Z BP NOMINATEM ADRIANEM GALBASEM SAC ks. Łukasz Gołaś SAC: 8 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II odwiedza Mazury i stolicę diecezji – Ełk. Byłem tam wtedy, miałem 13 lat – byłem...

Nie człapmy za Chrystusem

To jest ten ‚Boski Respirator’. Jeżeli widzisz, że słabnie w tobie wiara, tym bardziej otwieraj się na Jego działanie. Prośmy w ten wieczór Wincentego Pallottiego i naszych błogosławionych, żeby się za nami mocno modlili, byśmy szli za Chrystusem a nie człapali za Nim Podczas Mszy św. rozpoczynającej 4-dniowe rekolekcje przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego z Poznania...