19 grudnia

   Adwentowe Lectio Divina

                                               19 grudnia

Lectio

Przeczytaj uważnie i rozważ tekst Łk 1, 5-25. Wejdź w cały dramat tego zdarzenia.

 Meditatio

a/ Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela. Medytując tę scenę patrz na rodziców Jana Chrzciciela. Są tak pięknie scharakteryzowani przez Ewangelistę: „oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie wobec wszystkich przykazań i przepisów Pańskich”. Piękne. Są „sprawiedliwi”, czyli opierający swoje życie na Prawie Pana, na Jego Słowie. Jeśli tak jest, można zachowywać przykazania i przepisy Pańskie. „Przykazanie Jego nie są ciężkie” (1 J 5,3) Życie moralne jest konsekwencją wiary i z niej wypływa, a nie odwrotnie. Nie można zaczynać od moralności. Czy jestem człowiekiem sprawiedliwym? Czy jestem jakoś podobny do Zachariasza i Elżbiety?

b/ Ewangelia ta podaje też uprzedzającą „biografię” Jana. Anioł mówi, jaki to będzie człowiek i co zrobi. Przede wszystkim „będzie wielki w oczach Pana” oraz „wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga”. Słuchając tego pomyśl, że i Ty jesteś wielki w oczach Pana, Bóg przyjmuje Cię z taką samą miłością, czułością i troską, z  jaką przyjął Jana i pomyśl (po raz kolejny w tym Adwencie) o swoim  powołaniu, o misji zleconej Ci przez Boga!

c/ Przypomnij sobie też plany, jakie wiązałeś z Twoim życiem kiedyś. Kim chciałeś być? Co się z tych planów zrealizowało, co nie? Jakie plany wiązali z Tobą Twoi rodzice? Czy są dzisiaj dumni z Ciebie, czy może dają Ci odczuć, że ich planów, ich nadziei w Tobie pokładanych, nie spełniłeś? Dlaczego nie udało się zrealizować tamtych planów (były złe, błędne, naiwne, nieprzemyślane, głupie, a może przeceniłeś własne siły, a może nie starczyło odwagi i determinacji, i zapału)?

Oratio:

Módl się dzisiaj słowami Nowenny do Dzieciątka Jezus – dzień czwarty. Potem odmów litanię do Dzieciątka Jezus.

Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adorowali Cię i nieustannie adorują aniołowie (Hbr 1,6). W dniu Twojego narodzenia „mnóstwo zastępów niebieskich wielbiły Boga na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,13-14). Radowali się aniołowie, ponieważ ludziom zajaśniała łaska wiecznego zbawienia.

Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże za to, że dałeś nam siebie. Amen.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

Contemplatio

Wypowiadaj w sercu słowa anioła, które skierował do Zachariasza: „Nie bój się! Twoja prośba została wysłuchana” (Łk 1,13). Uwielbiaj Boga, który wie, kiedy ma przyjść, wie kiedy ma Cię wysłuchać i wie jak!

Actio

Spróbuj dzisiaj jakoś (byle konkretnie) zatroszczyć się o starszego człowieka (dziadków, pradziadków, sąsiadów, znajomych). Bezpośrednio, lub pośrednio. Daj się im doczekać pomocy.