18 grudnia

Adwentowe Lectio Divina

                                               18 grudnia

Lectio

Przeczytaj uważnie i rozważ tekst Mt 1, 18-24. Wejdź w cały dramat tego zdarzenia.

 Meditatio

a/ To jeden z opisów narodzenia Jezusa. Czytając te słowa, wyobraźmy sobie cały dramat Józefa. Oto wiadomo, że miał poślubić dziewczynę z Nazaretu – Miriam. Podjęli już decyzję. Niebawem mieli dopełnić wszelkich ceremonii, Miriam miała wejść do domu Józefa. Józef miał konkretne plany co do dalszego wspólnego ich życia. I oto ta ukochana, wybrana kobieta, wraca po trzech miesiącach od swojej krewnej Elżbiety i okazuje się, że jest w stanie błogosławionym. Że będzie matką dziecka, którego nie On – Józef – jest ojcem. Spróbujmy się wczuć w dramat Józefa, w zawód Józefa, niezrozumienie, więcej: w kompletną ciemność, która wypełniła jego serce. Ile było takich sytuacji w moim życiu, gdy czułem się całkowicie zawiedziony postępowaniem innych?

b/ Rozważ słowa, które podarował nam papież Franciszek Liście Patris corde: „Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań(…). Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego: „Józefie, synu Dawida, nie bój się” (Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce, bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On „jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J 3, 20)”.

c/ Czy jestem posłuszny Bogu? Czy idę za Jego Słowem wtedy, gdy Ono całkowicie mnie przerasta? Jaka jest moja ufność w to, co Bóg mi proponuje?

Oratio:

Pomodlę się dzisiaj słowami  Nowenny do Dzieciątka Jezus – dzień trzeci. Po jej odmówieniu, zmówię  litanię do św. Józefa:

Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od Jego narodzenia w stajni betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawiedliwego życia. „Stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg Cię nazwał zaszczytnym ojca imieniem”. Żywicielu Syna Bożego, jak łatwo, zda się, wypełniałeś zadania powierzone Ci przez Ojca niebieskiego, a przecież poświęciłeś Mu całkowicie swoje życie, bez reszty, co nie było łatwe. Naucz nas poznawać i wypełniać z ochotą Bożą wolę.

Wielbimy Cię, Dziecię Boże, razem z Twoim Piastunem, Twoją Rodzicielką, z aniołami i świętymi. Amen.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

Contemplatio

Powtarzaj w sercu słowa: „Jezu, ufam Tobie”.

Actio

Przeczytaj List papież Franciszka Patris corde (lub przynajmniej jego fragment). To piękna i bardzo pożyteczna adwentowa lektura.